Radosna zmiana w Etiopii

Zarząd i członkowie Stowarzyszenia Etiopsko-Polskiego „Selam”  nie byli chętni do szczerej współpracy z przedstawicielami ambasady Etiopii w Berlinie. Nadszedł czas aby tę sytuację zmienić i ściśle współpracować na rzecz dobrej zmiany, którą zapoczątkował nowy premier dr Abiy Ahmed i jego grupa. Popieramy przedstawiony plan premiera i czekamy na realizację w praktyce. Nie będzie łatwo, mając doświadczonych przeciwników, członków poprzedniego rządu, którzy próbują skonfliktować naród. Takiego poparcia narodu nie doświadczył żaden poprzedni rząd. Hasło pana premiera „dodajmy się” jest nam znane, ponieważ tak zaczęliśmy budować naszą organizację – bez różnic etnicznych, ideowych i religijnych. Teraz chętnie się dodajemy z naszymi rodakami w kraju i na świecie. Jest nadzieja, że powstaną prawdziwe partie polityczne, z programem dla poprawy sytuacji w kraju i budowania jedności narodowej, z szacunkiem dla odmienności etnicznych i religijnych. Nadchodzi czas reakcji diaspor Europy. Mamy nadzieję, że przyjazd naszego premiera do Europy przyczyni się do poparcia wszystkich Etiopczyków mieszkających poza krajem dla reform, które chce on wprowadzić.