Działalność

Stowarzyszenie Etiopsko-Polskie „SELAM” jest zarejestrowaną w Polsce organizacją, która reprezentuje Etiopczyków żyjących w Polsce, obywateli polskich pochodzenia etiopskiego oraz obywateli polskich, którzy są członkami stowarzyszenia. Głównymi obszarami działalności stowarzyszenia są :

  • promowanie aktywności społecznej, naukowej, kulturalnej jak i sportowej w obu krajach,
  • zapewnienie członkom pomocy prawnej w ich działalności prywatnej jak i zawodowej,
  • organizacja różnorakich spotkań i konferencji, które pomogą w wypełnianiu wspomnianych wyżej działań,
  • prowadzenie działań mających na celu stworzenie funduszu, służącemu działalności stowarzyszenia jak i ewentualnej pomocy.

Członkowie stowarzyszenia dziękują wszystkim organizacjom i osobom, z którymi nawiązany został kontakt, za ich życzliwe i motywujące słowa kierowane pod adresem stowarzyszenia, wyrażające pełne poparcie i chęć współpracy.
Stowarzyszenie zaprasza firmy oraz osoby zainteresowane współpracą z Etiopskimi przedsiębiorstwami lub inwestycjami w Etiopii do bezpośredniego kontaktowania się z nami. Niniejszym deklarujemy wspomagać nawiązywanie kontaktów biznesowych pomiędzy przedsiębiorcami obu krajów. Możemy również organizować spotkania oraz podróże biznesowe do Etiopii, zapewniając tłumaczy spośród naszych członków.
W obszarze naszych możliwości leży również organizacja wypraw turystycznych do Etiopii zarówno dla turystów jak i myśliwych.
Jako niezależna organizacja społeczna stowarzyszenie ściśle współpracuje z Ambasadą Etiopii w Berlinie.