Radosna zmiana w Etiopii

Zarząd i członkowie Stowarzyszenia Etiopsko-Polskiego „Selam”  nie byli chętni do szczerej współpracy z przedstawicielami ambasady Etiopii w Berlinie. Nadszedł czas aby tę sytuację zmienić i ściśle współpracować na rzecz dobrej zmiany, którą zapoczątkował nowy premier dr Abiy Ahmed i jego grupa. Popieramy przedstawiony plan premiera i czekamy na realizację w praktyce. Nie będzie łatwo, mając doświadczonych przeciwników, członków poprzedniego rządu, którzy próbują skonfliktować naród. Takiego poparcia narodu nie doświadczył żaden poprzedni rząd. Hasło pana premiera „dodajmy się” jest nam znane, ponieważ tak zaczęliśmy budować naszą organizację – bez różnic etnicznych, ideowych i religijnych. Teraz chętnie się dodajemy z naszymi rodakami w kraju i na świecie. Jest nadzieja, że powstaną prawdziwe partie polityczne, z programem dla poprawy sytuacji w kraju i budowania jedności narodowej, z szacunkiem dla odmienności etnicznych i religijnych. Nadchodzi czas reakcji diaspor Europy. Mamy nadzieję, że przyjazd naszego premiera do Europy przyczyni się do poparcia wszystkich Etiopczyków mieszkających poza krajem dla reform, które chce on wprowadzić.

Selam 2018

Znowu spotkaliśmy się! Atmosfera była rodzinna, humory dopisywały. Większość z nas ucieszyła wiadomość dobrych zmian w Etiopii. Gościnność ośrodka TEMAR jak zwykle nas ujęła. Obsługa super! Na dzieci czekało wiele atrakcji i fajne zabawy. Cieszymy się, że Pani Wójt Gminy Dąbie zaszczyciła nas swoją obecnością. Dziękujemy też Pani Ani Mikołajczyk, która również przybyła na nasze sobotnie spotkanie, reprezentując Urząd Miasta Krosno Odrz. Ania zawsze nas wspiera i nigdy nie odmawia pomocy.

Szczególnie należy podziękować Konsulowi Honorowemu Etiopii w Polsce, Panu Romanowi Rojkowi, który, jak co roku, wsparł naszą organizację, dzięki czemu mogliśmy w znacznym stopniu dofinansować naszą imprezę.

Zmiana miejsca rocznego spotkania Selam 2018

Od powstania naszej organizacji spotykamy się co roku w różnych miejsc w Polsce. Nigdy nie mieliśmy problemów w znajdowaniu ośrodka, który nas ugości. W tym roku też udało nam się taki znaleźć. Jednak po ustaleniu warunków pobytu i po tym jak powiadomiliśmy wszystkich gdzie odbędzie się nasze spotkanie, niestety po raz pierwszy w historii, odwołano naszą rezerwację.  Pozostało nam więc albo odwołać spotkanie w tym roku albo szybko znaleźć miejsce mimo tak krótkiego terminu.

Udało nam się jednak dogadać z firmą/ośrodkiem, w którym miło spędziliśmy nasze spotkanie w roku 2014.

Dąbie Lubuskie nad jeziorem. http://www.osrodekdabie.pl/

Wiadomości MSZ RP

Stan wyjątkowy wprowadzony został w związku z kryzysem politycznym i niepokojami społecznymi. W praktyce może on oznaczać zwiększoną obecność służb bezpieczeństwa na ulicach, narażenie na przeszukanie i/lub aresztowanie przez służby bezpieczeństwa bez nakazu sądowego, utrudnienia w poruszaniu się, a także przerwy w łączności telefonicznej i internetowej. Na terenie całego kraju możliwe są protesty i zamieszki. Nie można też wykluczyć aktów wandalizmu i grabieży, których celem mogą być m.in. obiekty hotelowe i pojazdy osobowe.

MSZ odradza w szczególności podróże do:

  • – obszarów przygranicznych z Erytreą, Sudanem, Sudanem Południowym i Kenią;
  • – – Pustyni Danakilskiej;

– pogranicza pomiędzy stanami Oromia i Somali, w szczególności miast Dire Dawa, Harar, Jijga i okolic;

– regionu Somali, a w szczególności obszarów położonych w pobliżu granicy z Somalią (także z Puntlandem);

– regionu Gambela.

Poziom zagrożenia może być szczególnie wysoki również w regionach Oromia i Amhara, które w ostatnich latach były miejscami częstych i gwałtownych protestów.

Polskim obywatelom przebywającym w Etiopii zaleca się, w miarę możliwości, pozostanie w dużych miastach, a w przypadku konieczności podróży – korzystanie z transportu lotniczego lub pozostawanie na głównych szlakach komunikacyjnych. MSZ zaleca również unikanie wszelkich zgromadzeń publicznych oraz nieutrwalanie na jakichkolwiek nośnikach protestów lub działań służb porządkowych. Należy bezwzględne stosować się do zaleceń miejscowych służb.

 

 

Konsul Honorowy Republiki Etiopii w Polsce

Miło nam poinformować, iż dnia 10 kwietnia 2010 roku powołany został konsul honorowy Republiki Etiopii na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Konsulem honorowym został dr Roman Rojek .
Od dnia 02 maja dr Roman Rojek jest również honorowym członkiem naszego stowarzyszenia.

Adres konsulatu:

ul.Jaskowa Dolina 79,
80-252 Gdansk