Zmiana miejsc rocznego spotkanie Selam 2018

Od powstaniu naszej organizacji spotykamy się co roku w różnych miejsc w Polsce. Nigdy nie mieliśmy problemów w znajdowaniu ośrodka. W tym roku tez znajdowaliśmy i po ustaleniu warunków pobytu powiadomiłem wszystkich gdzie odbędzie się nasze spotkanie.  Niestety po raz pierwszy odmówiono nam pobytu w ośrodku który podałem w zawiadomieniu.  Więc pozostało mi wybór odwołać spotkanie w tym roku albo szybko znaleźć miejsce mimo to jest za późno na taki krok.  Jednak

udało mi się dogadać z firmą/ośrodkiem w którym miło spędziliśmy nasze spotkanie w roku 2014. Dąbie Lubuskie nad jeziorem. http://www.osrodekdabie.pl/

Wiadomości MSZ RP

Stan wyjątkowy wprowadzony został w związku z kryzysem politycznym i niepokojami społecznymi. W praktyce może on oznaczać zwiększoną obecność służb bezpieczeństwa na ulicach, narażenie na przeszukanie i/lub aresztowanie przez służby bezpieczeństwa bez nakazu sądowego, utrudnienia w poruszaniu się, a także przerwy w łączności telefonicznej i internetowej. Na terenie całego kraju możliwe są protesty i zamieszki. Nie można też wykluczyć aktów wandalizmu i grabieży, których celem mogą być m.in. obiekty hotelowe i pojazdy osobowe.

MSZ odradza w szczególności podróże do:

  • – obszarów przygranicznych z Erytreą, Sudanem, Sudanem Południowym i Kenią;
  • – – Pustyni Danakilskiej;

– pogranicza pomiędzy stanami Oromia i Somali, w szczególności miast Dire Dawa, Harar, Jijga i okolic;

– regionu Somali, a w szczególności obszarów położonych w pobliżu granicy z Somalią (także z Puntlandem);

– regionu Gambela.

Poziom zagrożenia może być szczególnie wysoki również w regionach Oromia i Amhara, które w ostatnich latach były miejscami częstych i gwałtownych protestów.

Polskim obywatelom przebywającym w Etiopii zaleca się, w miarę możliwości, pozostanie w dużych miastach, a w przypadku konieczności podróży – korzystanie z transportu lotniczego lub pozostawanie na głównych szlakach komunikacyjnych. MSZ zaleca również unikanie wszelkich zgromadzeń publicznych oraz nieutrwalanie na jakichkolwiek nośnikach protestów lub działań służb porządkowych. Należy bezwzględne stosować się do zaleceń miejscowych służb.

 

 

Konsul Honorowy Republiki Etiopii w Polsce

Miło nam poinformować, iż dnia 10 kwietnia 2010 roku powołany został konsul honorowy Republiki Etiopii na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Konsulem honorowym został dr Roman Rojek .
Od dnia 02 maja dr Roman Rojek jest również honorowym członkiem naszego stowarzyszenia.

Adres konsulatu:

ul.Jaskowa Dolina 79,
80-252 Gdansk