Apel do świata demokracji
Thursday, 20 October 2016 19:17

Apel do Świata demokracji/ An appeal to the democratic world

Stowarzyszenie Etiopsko-Polskie "Selam" prosi i apeluje do wszystkich narodów demokracji i ludzi dobrej woli aby zaangażowali się w przywrócenie pokoju i harmonii w Etiopii oraz wpłynięcie na rząd etiopski by traktował równo wszystkie plemiona kraju.

The Ethiopian-Polish Association "Selam" appeals to all democratic Nations and people of Good will to engage in bringing peace and harmony to the current unrest in Ethiopia and influence the Ethiopian Government  to equally treat all ethnic groups of the country.